Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring

Vägledningen visar metoder som förebygger och behandlar undernäringstillstånd. Den går igenom grund- och specialkosterna samt ger förslag på hur en god måltidsmiljö kan vara. Maten har stor betydelse på hälsa och livsglädje. Det är därför av yttersta vikt att näringsintaget är optimalt bland äldre och sjuka.

Delen om grundkoster har utgått och ersätts av Livsmedelsverkets Rekommendationer om näringsriktiga måltider inom vård och omsorg.

Sammanfattning

Kunskapen om undernäring har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Trots det förekommer sjukdoms- och åldersrelaterad undernäring fortfarande bland sjuka och särskilt hos äldre. Undernäringstillstånden har allvarliga konsekvenser både för sjukdomsförloppen och för samhällsekonomin. I dag finns övertygande bevis för att nutritionsstöd i samband med medicinsk behandling och omsorg minskar komplikationer och dödlighet.

Mat och näring patientsäkerhetsfråga

Rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med god kvalitet måste baseras på bedömning av risk för undernäring, utredning av orsak till undernäringstillstånd samt adekvat näringsbehandling, inklusive uppföljning av insatta åtgärder. Denna vård är lika viktig för den enskilde som läkemedel, andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser. Klinisk nutrition är en del av den medicinska behandlingen. Socialstyrelsens vägledning syftar därför till att stödja hälso- och sjukvårdens fortsatta förbättringsarbete. Vägledningen består av fyra delar:

  • Praktisk vägledning med metoder för prevention, diagnostik, utredning och behandling av undernäringstillstånd.
  • Redovisning av relevanta lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården, regler om näringsprodukter, rekommendationer för upphandling.
  • Kunskapsunderlag med framför allt de äldres problem.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-9-2
ISBN: 978-91-86885-39-7
Format: POD
Antal sidor: 180
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 138 kr