Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2011:10 Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet.

Bilaga

Bilaga 6. Förvaring och kvalitetskontroll av blod och blodkomponenter

Läs hela sammanfattningen
Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-9-13
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2011-09-09
Utkom från tryck: 2011-09-23
Gäller från och med: 2011-10-15