Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling - Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Handboken ger en samlad beskrivning av den lagstiftning som reglerar behandlingen av patienter med livshotande tillstånd. Den ska ge stöd för såväl ledningens styrning, planering och uppföljning som hälso- och sjukvårdspersonalens dagliga arbete.

Sammanfattning

Den här handboken vänder sig till dem som ansvarar för och arbetar med vård av patienter med livshotande sjukdomar och skador. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling.

Samlad bild av lagstiftningen

När hälso- och sjukvårdspersonal ställs inför frågor som handlar om liv och död för patienten är det nödvändigt att det finns så tydliga regler som möjligt. Samtidigt är det omöjligt att ge detaljerade vägledningar för alla komplicerade situationer som kan förekomma. Handboken ger en samlad beskrivning av lagstiftningen som är aktuell att tillämpa i samband med planering och genomförande av behandling av patienter med livshotande tillstånd.

För en trygg, kontinuerlig och säker vård

Syftet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling är att säkerställa att patienter med livshotande tillstånd får en trygg, kontinuerlig och säker vård. Patienten ska till exempel alltid ha en läkare som fast vårdkontakt som ansvarar för planeringen av vården. Föreskrifterna reglerar också vad den fasta vårdkontakten måste försäkra sig om innan han eller hon tillgodoser en patients begäran om att inte ta emot livsuppehållande behandling, men även vad en läkare måste göra i samband med ett eget ställningstagande till att inte ge livsuppehållande behandling.

SOSFS 2011:7, som träder ikraft den 15 augusti 2011, och denna handbok ersätter Allmänna råd 1992:2 Livsuppehållande åtgärder i livets slutskede.

Läs hela sammanfattningen
Omslag till Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling - Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-6-39
Format: POD
Antal sidor: 64
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr