Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Aborter 2010 – Induced abortions 2010

Tonårsaborterna minskade år 2010 för andra året i rad. Även i åldersgruppen 20-24 minskade aborterna något. Rapporten innehåller statistik efter län, kommun, kvinnans ålder, graviditetens längd, abortmetod med mera.

Sammanfattning

Den här rapporten redovisar antalet aborter i Sverige under 2010, i relation till antal kvinnor i fertil ålder. Dessutom lämnas en historisk översikt som i första hand omfattar utvecklingen efter 1975.

År 1938 fick Sverige sin första abortlag som innebar att legal abort kunde utföras efter särskilt tillstånd av dåvarande Medicinalstyrelsen eller utifrån ett så kallat tvåläkarintyg. Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975 och innebär i huvudsak fri abort.

Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975. Antalet aborter efter detta år har varierat mellan 30 000 och drygt 38 000 per år. Mellan åren 1990 och 2004 sjönk antalet aborter, men ökade igen fram till år 2008 då antalet var 38 053. Under 2010 utfördes 37 693 aborter, att jämföra med 37 524 året innan. Antal aborter har därmed minskat något, från 21,3 aborter per 1000 kvinnor år 2008 till 20,9 per 1000 kvinnor år 2010.

Åldersfördelningen bland kvinnor som genomgår abort har förändrats under åren. Antalet tonårsaborter var 1975 cirka 30 per 1000 kvinnor, respektive 27 för åldersgruppen 20–24 år. Sedan 1977 har förhållandet varit omvänt, det vill säga antalet aborter per 1000 kvinnor har varit flera för åldersgruppen 20–24 år än för tonåringarna. Under 2010 genomfördes 20,9 tonårsaborter per 1000 kvinnor, vilket innebär en minskning med 7,1 procent jämfört med 2009.

De geografiska skillnaderna under 2010 är stora och den högsta frekvensen tonårsaborter per 1000 kvinnor hade Gotland samt Värmlands och Stockholms län. Lägst var antalet tonårsaborter per 1000 kvinnor i Blekinge, Kronoberg och Jönköpings län.

Nästan 79 procent av alla aborter under 2010 utfördes före utgången av den 9:e graviditetsveckan. Andelen medicinska aborter fortsätter att öka och utgör 87,5 procent av alla aborter före utgången av 9:e graviditetsveckan. De regionala skillnaderna är dock stora, både när det gäller andelen aborter före utgången av den 9:e graviditetsveckan och andelen medicinska aborter. I Södermanlands län genomfördes 84 procent av aborterna före 9:e graviditetsveckan, medan motsvarande andel i Blekinge län var knappt 74 procent. Vanligast är de medicinska aborterna i Kalmar med drygt 98 procent. Den lägsta andelen återfinns i Värmland med 75 procent.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-6-1
Format: PDF
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 38 99

Henrik Passmark
075-247 40 48

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik