Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1–4, år 2010 – Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Under 2010 betalades totalt 11 816 miljoner kr ut i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Det är en ökning med fyra procent jämfört med 2009. Sista kvartalet 2010 låg dock utbetalningarna på samma nivå som sista kvartalet 2009.

Bilaga

 Tabellbilaga

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under fjärde kvartalet år 2010. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS) och syftar till att kvartalsvis ge en snabb översiktlig bild av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med fjärde kvartalet år 2010.

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar.

Ekonomiskt bistånd under fjärde kvartalet år 2010

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser). 

  • Under fjärde kvartalet 2010 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 935 miljoner kronor. Vid jämförelse med fjärde kvartalet år 2009 är nivån på utbetalningar oförändrad.
  • Till flyktingar har under det fjärde kvartalet 2010 betalats ut 533 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Vid jämförelse med fjärde kvartalet år 2009 är det en minskning med nio procent. Lägsta utbetalningen under de senaste åtta åren var under tredje kvartalet 2005 då 254 miljoner kronor betalades ut. Under hela denna period (år 2003-2010) har beloppen varierat mellan 258–584 miljoner kronor.
  • Av de 271 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 222 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Fjärde kvartalet 2009 var det 270 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 218 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Ekonomiskt bistånd under alla kvartalen år 2010

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under hela året 2010 betalades 11 816 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning. Det är en ök¬ning med fyra procent jämfört med 2009.
  • Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under hela året 2010 var 2 187 miljoner kro¬nor, vilket är en minskning med sex procent jämfört med 2009.  
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-3-4
Format: PDF
Antal sidor: 55
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Helena Rudander
075-247 30 00