Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2011:12 Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre.

Läs hela sammanfattningen
Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg för äldre

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-11-28
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2011-11-10
Utkom från tryck: 2011-12-05
Gäller från och med: 2011-12-05