Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Innehåll och kvalitet i tandhälsoregistret – Juli 2008–december 2009

Rapporten beskriver de uppgifter som finns i tandhälsoregistret, uppgifternas kvalitet och förslag på framtida utveckling för registret.

Rapporten är en separat delrapport i utvärderingen av det statliga tandvårdsstödet som infördes den 1 juli 2008. Den bildar tillsammans med delrapporten, Befolkningens tandhälsa, även ett underlag för fortsatt uppföljning och utvärdering av tandhälsan.

 

 

Sammanfattning

Tandhälsoregistret innehåller för närvarande uppgifter om stora delar av befolkningens tandhälsa under tidsperioden 1 juli 2008 till och med december 2009. Under perioden har knappt 5 miljoner människor besökt tandvården, vilket motsvarar 66 procent av den vuxna befolkningen som är 20 år eller äldre.

Registret innehåller uppgifter om patienten, vårdgivaren, administrativa uppgifter om vårdtillfället och medicinska data som diagnos/tillstånd, åtgärd, antalet kvarvarande och antalet intakta tänder.

Kvaliteten på uppgifterna om patienter, vårdgivare och administrativa uppgifter om besöket är god. När det gäller uppgifter om kvarvarande och intakta tänder så överskattas medelantalet kvarvarande och intakta tänder i tandhälsoregistret något i jämförelse med kliniska studier.

En felkälla bedöms vara att vissa av de elektroniska journalsystem som används av tand-läkarna för att föra journal och skicka in uppgifter till Försäkringskassan har 28 eller 32 kvarvarande och intakta tänder som standardvärde, om inte tandläkaren själv fyller i någon uppgift. Det har inneburit att kvarvarande och intakta tänder överskattats bland äldre patienter.

För framtida utveckling av registret och för att förbättra möjligheterna att ta fram bra statistik över befolkningens tandhälsa föreslås följande:

  • Tandhälsoregistret utvidgas till att inkludera hela befolkningen, det vill säga även barn och ungdomar under 20 år samt personer som får sin tandvård genom landstingens särskilda tandvårdsstöd.
  • Möjlighet ges att rapportera fler än en diagnos per åtgärd till registret.
  • En nationell klassifikation för diagnoser och åtgärder införs och tillämpas i tandhälsoregistret.
  • Information om tandyta inkluderas i tandhälsoregistret.
  • Uppgifter om biverkningar av dentala material inkluderas i tandhälsoregistret.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-6-7
Format: PDF
Antal sidor: 25
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Frida Lundgren
075-247 00 00