Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Karies hos barn och ungdomar. En lägesrapport för år 2008

Socialstyrelsen har sedan 1985 följt kariesutvecklingen hos barn och ungdomar genom sammanställningar av uppgifter från tandvårdshuvudmännen. Denna rapport innehåller data från år 2008 samt uppgifter från åren 1985, 1990, 1995, 2000 samt 2005.

Uppdaterat 2011-02-21. Sid 24, tabell D, medelvärde DFS-a, kvinnor, hela riket ändrad till 1,18.

Sammanfattning

Tandhälsan fortsätter att förbättras hos barn och ungdomar men förbätt-ringstakten har med några få undantag mattats av jämfört med den höga förbättringstakt som förelåg på 80- och 90-talen.

Andelen kariesfria barn och ungdomar ökar i alla undersökta ålders-grupper med undantag av 3-åringar. Det föreligger endast mycket små skillnader i tandhälsa mellan flickor och pojkar.

Tandhälsan skiljer sig åt mellan olika landsting och regioner. Störst är skillnaderna mellan landstingen när det gäller andelen kariesfria 12-åringar och andelen kariesfria 19-åringar.

Andelen kariesfria 19-åringar har år 2008 nått upp till 30 procent. Detta är en ökning med 4,7 procentenheter jämfört med år 2005.

Läs hela sammanfattningen

 

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-3-5
Format: PDF
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Andreas Cederlund
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård

Statistik