Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2009:33 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Rättelse

Sidorna 3 och 4 har rättats. Rättelsen är markerad med streck i kanten.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2009:33

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-1-18
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2009-12-01
Utkom från tryck: 2010-02-01
Gäller från och med: 2010-04-01