Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2009:11 Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:9) om användning av begrepp och termer

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:9) om användning av begrepp och termer

Läs hela sammanfattningen
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:9) om anvädning av begrepp och termer

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-10-11
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2009-06-26
Utkom från trycket: 2009-07-17
Gäller från och med: 2009-08-01