Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda – Rekommendationer för riskbaserad profylax baserade på underlag från experter

När en gravid kvinna har GBS är risken stor att bakterien överförs till barnet vid förlossningen. Socialstyrelsen rekommenderar förebyggande antibiotikabehandling under förlossningen (IAP) då barnet löper ökad risk att drabbas av infektion, exempelvis vid förtidsbörd eller långvarig vattenavgång.

Sammanfattning

Grupp B-streptokocker (GBS) är i dag den vanligaste orsaken till tidigt debuterande bakteriell infektion hos nyfödda. Koloniserande bakterier i förlossningskanalen sprids till barnet i samband med förlossningen. I Sverige uppskattas omkring 120 nyfödda årligen drabbas av tidigt debuterande GBS-infektion varav omkring 5 procent avlider.

Hos en GBS-koloniserad kvinna medför obstetriska komplikationer, särskilt förtidsbörd (< 37 veckor), långvarig vattenavgång (≥ 18 timmar) och maternell feber intrapartum (≥ 38 °C), en påtagligt ökad risk för infektion hos barnet. Om kvinnan tidigare fått ett barn med allvarlig GBS-infektion eller haft bakteriuri/UVI orsakad av GBS under aktuell graviditet föreligger också en ökad risk för barnet. Överföringen av bakterierna kan i hög grad förhindras om kvinnan ges profylaktisk antibiotikabehandling före förlossningen (intrapartal antibiotikaprofylax, IAP). För att ha avsedd effekt skall IAP påbörjas minst 2 timmar före partus.

Med utgångspunkt från detta rekommenderas;

1. IAP ges vid vaginal förlossning och, när så är möjligt, vid sectio som sker efter påbörjat värkarbete eller vattenavgång, när någon av följande riskfaktorer föreligger:

  • barn från tidigare graviditet som drabbats av neonatal GBS-infektion
  • GBS påvisat i urinen (oavsett bakterietal) under aktuell graviditet
  • förtidsbörd (< 37 fullgångna graviditetsveckor)
  • långvarig vattenavgång (≥ 18 timmar)
  • feber intrapartum (≥ 38 °C).

2. IAP ges inte vid elektivt sectio som sker före värkarbete och vattenavgång även om det är känt att kvinnan är koloniserad med GBS.

3. Rutiner etableras för överföring av information från förlossningen till ansvarig barnläkare och BB-avdelning om riskfaktorer för GBS och om IAP givits

4. Kvinnor med påvisad förekomst av GBS vaginalt eller rektalt behandlas inte med antibiotika i syfte att påverka koloniseringen under pågående graviditet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-130-7
Format: PDF
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr