Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Yrkesmässig hygienisk verksamhet – Piercing, tatuering, fotvård, massage med mera

Yrkesmässig hygienisk verksamhet omfattas av miljöbalkens krav, som bland annat ska skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter. Handboken är ett hjälpmedel för miljönämnderna i deras tillsyn och en kunskapskälla för verksamhetsutövare.

Sammanfattning

Verksamhetsutövaren ansvarar för att undanröja risker

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risker för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård och tatuering. Enligt miljöbalken har verksamhetsutövaren ansvaret för att undanröja de risker som finns vid denna typ av verksamhet. Ansvaret för den operativa tillsynen av yrkesmässig hygienisk verksamhet från hälsoskyddssynpunkt ligger på den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd (miljönämnden).

Handboken beskriver hälsorisker och hur man minskar eller undviker dem

I handboken beskrivs de hälsorisker som kan uppkomma vid yrkesmässig hygienisk verksamhet. Den allvarligaste risken är risken för blodsmitta. Den kan finnas vid verksamheter som t.ex. tatuering, piercing/håltagning, akupunktur och fotvård. Boken tar även upp hur dessa hälsorisker kan minskas eller undvikas. Lämpliga hygienrutiner och behandlingsrutiner, hantering och skötsel av instrument och redskap samt lämplig utformning, inredning och skötsel av lokaler beskrivs.

Anmälan, tillsyn, egenkontroll och riktlinjer

Vidare tar handboken upp anmälan, tillsyn och egenkontroll enligt miljöbalken, lagstiftning inom området, de myndigheter som har ett ansvar när det gäller denna typ av verksamhet samt nationella mål. Slutligen ges en sammanfattning av riktlinjer från olika branschorgan. Dessa riktlinjer återges utan att Socialstyrelsen granskat och värderat innehållet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-101-3
ISBN: 91-85482-15-3
Format: Bok
Antal sidor: 94
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt