Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2006:8 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2002:2) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2002:2) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.

Bilaga

Blankett för redovisning av förbrukningen av statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2006:8

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-10-8
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2006-04-19
Utkom från tryck: 2006-05-04
Gäller från och med: 2006-05-18