Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2006:15 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:13) om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:13) om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen.

Bilagor

Bilaga 1. Uppgifter om tumörer och tumörliknande tillstånd exklusive basalcellscancer (basaliom)

Bilaga 2. Beskrivning av variabler för tumörer och tumör- liknande tillstånd exklusive basalcellscancer (basaliom)

Bilaga 3. Uppgifter om basalcellscancer (basaliom)

Bilaga 4. Beskrivning av variabler för basalcellscancer (basaliom)

Bilaga 5. Koder för patologi- och cytologiavdelningar i de sex sjukvårdsregionerna

Bilaga 6. Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2006:15

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-10-15
Format: Häfte
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 38 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2006-10-27
Utkom från tryck: 2006-10-27
Gäller från och med: 2006-11-10