Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2005:2 Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1987:25) om förbud mot användning av kopparamalgam inom tandvården

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1987:25) om förbud mot användning av kopparamalgam inom tandvården.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2005:2

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-10-2
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2005-03-08
Utkom från tryck: 2005-03-17
Gäller från och med: 2005-04-01