Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2005:1 Verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580)

Socialstyrelsens föreskrifter om verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580).

Bilagor

Bilaga 1. Ansökan om tillstånd till sterilisering enligt steriliseringslagen (1975:580)

Bilaga 2. Bekräftelse på mottagen information enligt 5 § steriliseringslagen (1975:580)

Bilaga 3. Läkarutlåtande att bifogas ansökan om sterilisering enligt steriliseringslagen (1975:580)

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2001:5

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-10-1
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2005-03-01
Utkom från tryck: 2005-03-17 
Gäller från och med: 2005-06-01