Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2004:15 Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1990:16) om metadonunderhållsbehandling och förskrivning av opiater på indikation narkomani

Förordning om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1990:16) om metadonunderhållsbehandling och förskrivning av opiater på indikation narkomani.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2004:15

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-10-15
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Utfärdad: 2004-11-11
Utkom från tryck: 2004-12-29
Gäller från och med: 2005-01-01