Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2003:2 Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:30) Statsbidrag till texttelefoner

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:30) Statsbidrag till texttelefoner.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2003:2

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-10-2
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2003-02-26
Utkom från tryck: 2003-03-20
Gäller från och med: 2003-02-26