Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2002:5 Upphävande av Socialstyrelsens cirkulär (MF 1972:43) om blanketter i anledning av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (SFS 1972:119)

Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av Socialstyrelsens cirkulär (MF 1972:43) om blanketter i anledning av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (SFS 1972:119).

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2002:5

Publiceringsår: 2002
Artikelnummer: 2002-10-5
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2002-07-02
Utkom från tryck: 2002-07-15