Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2001:15 Upphävande av allmänna råd om privat omsorg för äldre och handikappade

Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råd om privat omsorg för äldre och handikappade.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Socialstyrelsen beslutar att Allmänna råd 1993:4 Privat omsorg för äldre och handikappade, utgivna i den särskilda skriftserien ”Allmänna råd från Socialstyrelsen”, skall upphöra att gälla.

Läs hela sammanfattningen

SOSFS 2001:15

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-10-15
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2001-09-25
Utkom från tryck: 2001-10-12