Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2001:11 Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom medicinteknik

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom medicinteknik.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4, 6 och 10 §§ förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter att följande föreskrifter och allmänna råd skall upphöra att gälla vid utgången av augusti 2001:

  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:2) Aktiva medicintekniska produkter för implantation
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:3) Tillverkares skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:20) Medicintekniska produkter
  • Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:24) om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.
Läs hela sammanfattningen

SOSFS 2001:11

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-10-11
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2001-08-31
Utkom från tryck: 2001-09-12
Gäller från och med: 2001-09-01