Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2001:1 Upphävande av Socialstyrelsens och Riksarkivets allmänna råd (SOSFS 1991:22) om handhavandet av patientjournaler i vissa fall

Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av Socialstyrelsens och Riksarkivets allmänna råd (SOSFS 1991:22) om handhavandet av patientjournaler i vissa fall.

Läs hela sammanfattningen

sosfs 2001:1

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-10-1
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2001-02-12
Utkom från tryck: 2001-03-22