Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2000:9 Undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska

Socialstyrelsens föreskrifter om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska.

De här föreskrifterna (SOSFS 2000:9) upphör att gälla den 31 december 2015. Gå till upphävandeföreskrifterna HSLF-FS 2015:23.

För anställningar som beslutats om före 2016-01-01 fortsätter föreskrifterna att gälla.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 § andra stycket förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.

1 § Dessa föreskrifter skall tillämpas vid anställningar av sjuksköterskestuderande som vikarier för sjuksköterskor inom landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård.

2 § Den som genomgår grundutbildning till sjuksköterska vid en svensk högskola och har fullbordat studier till och med den femte terminen med godkända kurser och prov får anställas som vikarie för legitimerad sjuksköterska. En sådan anställning får dock endast avse tjänstgöring under dagtid och med en legitimerad sjuksköterska tillgänglig inom samma avdelning/enhet för handledning.

En sjuksköterskestuderande får inte vid något tillfälle tjänstgöra som ensam ansvarig sjuksköterska.

Anställning av sjuksköterskestuderande som sjuksköterskor i primärvården får inte förekomma. Vad som avses med primärvård framgår av 5 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen utkom från trycket.

Läs hela sammanfattningen

SOSFS 2000:9

Publiceringsår: 2000
Artikelnummer: 2000-10-9
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2000-05-25
Utkom från tryck: 2000-06-07
Gäller från och med: 2000-06-21

Gäller till och med: 2015-12-31
Gå till upphävandeföreskrifterna HSLF-FS 2015:23.

För anställningar som beslutats om före 2016-01-01 fortsätter föreskrifterna att gälla.