Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Verktyg för inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialstyrelsens inventeringsverktyg kan användas för att få en övergripande kunskap om personers med psykisk funktionsnedsättning levnadsförhållanden, svårigheter samt behov av insatser på viktiga livs- och hälsoområden.

Att förbereda inventeringen och att genomföra datainsamlingen

1. Vad är viktigt att tänka på när inventeringen startar, förankras och planeras?

2. Definition av målgruppen för en inventering

3. Metodik – Case finding i vård- och stödsystemet

4. Inventeringsinstrument för datainsamling

Att bearbeta, analysera och sammanställa datamaterialet till en inventeringsrapport

5. Hur kan datamaterialet bearbetas och analyseras?

6. Användningen av insamlade data som underlag för planering, uppföljning och överenskommelser om samarbete

7. Mall för Inventeringsrapport med exempel på standardiserade tabeller för resultatsammanställning

Syftet med en inventering

Den kunskap om målgruppen som en inventering ger kan användas som:

  • Underlag för verksamhets- och resursplanering samt en uppbyggnad av verksamheten hos kommuner och landsting som motsvarar målgruppens behov
  • underlag för överenskommelser om samarbete mellan kommun och landsting kring personer med psykisk funktionsnedsättning
  • underlag för uppföljning av kommunens och psykiatrins verksamhet för målgruppen

Inventeringen kan också blir en del av det uppsökande och informerande arbetet.