Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Barns psykiska hälsa

Kunskap om effektiva metoder är en förutsättning för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Socialstyrelsen arbetar med att stödja forskning på området och med att göra kunskapen tillgänglig för professionerna.

Socialstyrelsen arbetar också för bättre samverkan mellan de professioner som i sitt arbete möter barn och unga med tecken på psykisk ohälsa.

Den virtuella BUP-mottagningen ger beredskap att fråga om våld

Den virtuella BUP-mottagningen ger möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Erfarenheten visar att mångdubbelt fler fall av våld i nära relationer upptäcks när man rutinmässigt börjar fråga om våld inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Många inom barn- och ungdomspsykiatrin är osäkra på hur de ska närma sig dessa känsliga frågor. På den virtuella BUP-mottagningen kan du som arbetar på BUP eller går i utbildning öva på att ställa frågor och få svar från filmade fiktiva patienter. Precis som i verkligheten håller du i ett samtal med patienten, bedömer vad som behöver göras och får sedan återkoppling.

Inlogg till den virtuella BUP-mottagningen

Barns rättigheter i psykiatrisk tvångsvård

Information om barns rättigheter i tvångsvården finns beskrivet i två bro-schyrer som sammanfattar vad som gäller i tvångsvården när man är under 18 år. Materialen kan användas som ett stöd i samtal med barn och föräldrar, och sedan lämnas över till patienten för läsning på egen hand

Kunskapsstöd om adhd

Flera myndigheter står bakom vårt samlade kunskapsstöd om adhd som bland annat tar upp vad adhd är, läkemedelsbehandling, hur en utredning går till och hur man ställer diagnos. Det finns också ett särskilt informationsmaterial till personer som har adhd eller är föräldrar till ett barn med adhd, samt en film med diskussionsfrågor som riktar sig till skolpersonal och föräldrar.

Samordnad individuell plan, SIP