Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Äldres psykiska hälsa

I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar.

Rapporten Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa redovisar Socialstyrelsens aktiviteter för att stödja arbetet med att uppmärksamma och arbeta med äldres psykiska ohälsa. Rapporten ger också förslag på fortsatta åtgärder för att stödja arbetet. Som bilagor finns tre vägledningdokument för olika professioner:

Grundläggande kunskaper hos personal

Socialstyrelsen har även tagit fram allmänna råd som ska visa vilka kunskaper personal som arbetar med äldre bör ha.

Nationell satsning på baskompetens

Mellan 2011 och 2014 pågick en satsning, det så kallade Omvårdnadslyftet, för att stärka personalens baskunskaper om bland annat äldres psykiska ohälsa.  

Socialstyrelsen publicerade även en vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen som bland annat behandlar kunskaper som kan krävas för att arbeta med äldre med psykisk sjukdom.