Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

PSI-data – Socialstyrelsens öppna data (information tillgänglig för vidareutnyttjande)

Här finns några av Socialstyrelsens produkter tillgängliga för vidareutnyttjande.

Syftet med att publicera våra data som öppna strukturerade data är att förbättra möjligheterna för användarna att använda våra olika produkter. Användarna är till exempel beslutsfattare och vård- och omsorgspersonal i kommuner och landsting. Även andra som till exempel journalsystemsleverantörer eller apputvecklare är potentiella användare.


Namn Beskrivning Villkor Format Område
Karttjänster - geodata om dödsorsaker, sjukdomar och skador Visnings- och nedladdningstjänst inom dödsorsaker, sjukdomar och skador Licensfri Shape-fil Statistik
Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Hela riktlinjens innehåll i tabellformat. Datat innehåller HTML-kod från Socialstyrelsens webbplats. Licensfri CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – tillstånds- och åtgärdslista Tillstånds- och åtgärdslista för riktlinjen. Licensfri XLS, CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för astma och KOL Hela riktlinjens innehåll i tabellformat. Datat innehåller HTML-kod från Socialstyrelsens webbplats. Licensfri CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för astma och KOL – tillstånds- och åtgärdslista Tillstånds- och åtgärdslista för riktlinjen. Licensfri XLS, CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Hela riktlinjens innehåll i tabellformat. Datat innehåller HTML-kod från Socialstyrelsens webbplats. Licensfri CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – tillstånds- och åtgärdslista Tillstånds- och åtgärdslista för riktlinjen. Licensfri XLS, CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för diabetesvård Hela riktlinjens innehåll i tabellformat. Datat innehåller HTML-kod från Socialstyrelsens webbplats Licensfri CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för diabetesvård – tillstånds- och åtgärdslista Tillstånds- och åtgärdslista för riktlinjen. Licensfri CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Hela riktlinjens innehåll i tabellformat. Datat innehåller HTML-kod från Socialstyrelsens webbplats. Licensfri CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – tillstånds- och åtgärdslista Tillstånds- och åtgärdslista för riktlinjen. Licensfri XLS, CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för lungcancervård Hela riktlinjens innehåll i tabellformat. Datat innehåller HTML-kod från Socialstyrelsens webbplats. Licensfri CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för lungcancervård – tillstånds- och åtgärdslista Tillstånds- och åtgärdslista för riktlinjen. Licensfri XLS, CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd Hela riktlinjens innehåll i tabellformat. Datat innehåller HTML-kod från Socialstyrelsens webbplats. Licensfri CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd – tillstånds- och åtgärdslista Tillstånds- och åtgärdslista för riktlinjen. Licensfri XLS, CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Hela riktlinjens innehåll i tabellformat. Datat innehåller HTML-kod från Socialstyrelsens webbplats. Licensfri CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – tillstånds- och åtgärdslista Tillstånds- och åtgärdslista för riktlinjen. Licensfri XLS, CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Hela riktlinjens innehåll i tabellformat. Datat innehåller HTML-kod från Socialstyrelsens webbplats. Licensfri CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder – tillstånds- och åtgärdslista Tillstånds- och åtgärdslista för riktlinjen. Licensfri XLS, CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för strokesjukvård Hela riktlinjens innehåll Licensfri JSON Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för vuxentandvård Hela riktlinjens innehåll i tabellformat. Datat innehåller HTML-kod från Socialstyrelsens webbplats. Licensfri CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för vuxentandvård – tillstånds- och åtgärdslista Tillstånds- och åtgärdslista för riktlinjen. Licensfri XLS, CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Hela riktlinjens innehåll Licensfri JSON Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Hela riktlinjens innehåll i tabellformat. Datat innehåller HTML-kod från Socialstyrelsens webbplats. Licensfri CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – tillstånds- och åtgärdslista Tillstånds- och åtgärdslista för riktlinjen. Licensfri XLS, CSV Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Hela riktlinjens innehåll Licensfri JSON Nationella riktlinjer
Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Hela riktlinjens innehåll i tabellformat. Datat innehåller HTML-kod från Socialstyrelsens webbplats. Licensfri CSV Nationellt kunskapsstöd
Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – tillstånds- och åtgärdslista Tillstånds- och åtgärdslista för kunskapsstödet. Licensfri XLS, CSV Nationellt kunskapsstöd
Statistik för utvecklare Statistik för utvecklare som vill och kan hämta större datamängder med hjälp av till exempel en lokal databas. Licensfri CSV Statistik
Statistikdatabasen Uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Licensfri XLS, CSV Statistik
Statistikdatabasens API Uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Licensfri JSON, XML Statistik
Termbanken Termer, definitioner, anmärkningar och metadata från Socialstyrelsens termbank. Licensfri XML (TBX) Gemensam informationsstruktur