Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Myndigheter gör vaccinkampanj på Facebook

den 10 november 2009 kl. 10:00 Nyhet

Unga personer är särskilt utsatta för den nya influensan A(H1N1). Trots det är intresset för att vaccinera sig lägst i åldrarna 18-24 år. För att uppmuntra fler unga vuxna att vaccinera sig har Socialstyrelsen tillsammans med andra myndigheter tagit fram en enkel kampanj för sociala medier.

Syftet är att öka medvetenheten om varför det är viktigt att vaccinera sig. Socialstyrelsen använder sig av sociala medier för första gången. Tanken med den nya kampanjen ”Nej till svininfluensan!” är att finnas där unga finns.

– Unga vuxna är ingen enhetlig grupp men vi vet att många använder Facebook och andra sociala medier. Därför vill vi pröva att nå dem den vägen, säger Sara Johansson, kommunikationsstrateg på Socialstyrelsen.

Kampanjen består av en enkel webbsida där man kan berätta för andra att och varför man ska vaccinera sig. Då skapas ett märke eller ”badge” som syns på personens profilsida på Facebook. Man kan också lägga badgen på sin blogg, hemsida och som signatur i epost-meddelanden.

Lyssnar på vänner

– Kompisars åsikter påverkar våra attityder. Om du vet att dina vänner tänker vaccinera sig, är det sannolikt att du också väljer att göra det. Vi hoppas att möjligheten att ta ställning – och visa det – ska bidra till att fler unga vill vaccinera sig, säger Sara Johansson.

Kampanjsidan innehåller skräddarsydd information om hur den nya influensan berör unga, var man kan vaccinera sig och var man kan få svar på sina frågor.

Unga riskerar att insjukna

Den nya influensan, svininfluensan i folkmun, har visat sig drabba unga människor betydligt hårdare än den vanliga säsongsinfluensan. I Sverige, Norge och flera andra länder har enstaka unga och tidigare helt friska individer fått svår lunginflammation och vårdats i respirator. Några få har dött. Även unga som inte tillhör någon riskgrupp (eller är gravida) löper alltså en högre risk än äldre att insjukna och dö i den nya influensan.

De viktigaste skälen till att vaccinera sig är att skydda sig själv – och att skydda andra. Ju fler som vaccinerar sig, desto mindre blir smittspridningen i samhället. Det betyder att risken för att insjukna minskar för medicinska riskgrupper och gravida. Vaccinet mot influensan är säkert och ger ett gott skydd.

Bakom kampanjen står Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, 1177 Sjukvårdsrådgivningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

En attitydundersökning visar bland annat att:

  • Personer som är 18-24 år är mindre intresserade av att vaccinera sig än andra åldersgrupper. 58 procent av dessa ska vaccinera sig jämfört med 65 procent i genomsnitt.
  • 18-24-åringars intresse för vaccinering har minskat kraftigt sedan den förra mätningen i somras: från 78 till 58 procent.
  • Personer under 25 år har sökt information om influensan i lägre utsträckning än andra. 22 procent av de unga har aktivt sökt information om A(H1N1) jämfört med 30 procent i genomsnitt.

Undersökningen genomfördes av SKOP på uppdrag av Socialstyrelsen i oktober. Drygt 2 000 slumpmässigt utvalda personer deltog.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05