Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Socialstyrelsen startar 020-nummer för placerade barn och unga

den 30 mars 2010 kl. 09:07 Pressmeddelande

Socialstyrelsen lanserar ett 020-nummer för barn och unga som bor i HVB-hem eller familjehem. Hit kan barnen ringa för att få information om sina rättigheter och framföra klagomål.

För de barn och unga som vistas på HVB-hem eller bor i familjehem innebär det nya 020-numret en möjlighet att göra sin röst hörd om man känner sig illa behandlad.

– Genom 020-numret kan barnen vända sig direkt till Socialstyrelsen om de inte får gehör från socialnämnden och HVB-hemmet. Det kan till exempel handla om att barnet inte blir respekterat, får en dålig skolgång eller blir illa behandlat på hemmet, säger socialrådet Åsa Börjesson.

Socialstyrelsens tillsynsansvar innebär att myndigheten även har möjlighet att agera för att lösa barnens problem. Det kan till exempel handla om att kontakta kommunen eller öppna ett tillsynsärende.

– Att barn och unga blir informerade om sina rättigheter och kan vända sig till Socialstyrelsen med sina synpunkter är viktigt för att stärka rättssäkerheten, säger Åsa Börjesson.

En informationsfolder om barns rättigheter kommer att delas ut till unga på HVB-hem. Där finns även en e-postadress och tips om ytterligare information på Socialstyrelsens webbplats. 020-numret bemannas varje vardag mellan klockan 8 och 18, därefter kan barnen tala in ett meddelande på telefonsvararen. De anställda som svarar har alla erfarenhet av tillsynsarbete inom barnverksamheter och är vana vid att prata med unga.

I inledningsskedet riktas informationen till ungdomar på HVB-hem. Successivt kommer även ungdomar i familjehem att informeras, liksom vårdnadshavare och barn som bor i familjehem eller på institution.

Telefonnumret som barnen kan ringa är 020-120 06 06.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05