Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Bättre kunskap om interkulturellt socialt arbete behövs

den 7 juni 2010 kl. 15:00 Nyhet

Den kommunala individ- och familjeomsorgen, IFO, måste bli bättre på att arbeta med brukare som har utländsk bakgrund. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport och föreslår att ett samordnat nationellt kompetensstöd införs för att stödja kommunerna.

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att beskriva hur socialtjänstens individ- och familjeomsorg arbetar med brukare där kulturell bakgrund, bristande kunskaper i det svenska språket eller bristande kunskaper om det svenska samhället utgör en utmaning för verksamheten. I uppdraget har även ingått att beskriva de nationella minoriteternas behov av stöd och insatser.

I rapporten pekar Socialstyrelsen på vad man kan göra för att få en mer likvärdig individ- och familjeomsorg. Det handlar till exempel om att kommunerna ger tydlig information på lätt svenska och olika språk om möjligheter och rättigheter till hjälp och service. Vid behov ska kommunerna även kunna erbjuda väl kvalificerad tolk och personal med goda kunskaper att arbeta via tolk.

Socialstyrelsen anser att det lokala och regionala arbetet behöver stödjas på nationell nivå. Ett av flera tänkbara alternativ skulle kunna vara att inrätta ett nationellt kompetenscentrum.

– Vi menar att det behövs ett förstärkt och samordnat nationellt kompetensstöd för information, utbildning, forskning och verksamhetsutveckling. Idag ligger ansvaret på många olika myndigheter och det saknas överblick och ett övergripande ansvar för att täcka behoven och fylla kunskapsluckorna, säger Eva Bergström, som är utredare vid Socialstyrelsen.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05

Ladda ner och beställ

Interkulturellt socialt arbete