Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Brister i många förskolors arbete med hygien

den 14 september 2010 kl. 09:00 Pressmeddelande

Många förskolor brister i egenkontroll och utbildar sällan personalen i frågor som rör hygien och hur man förebygger smitta. Det visar ett nationellt tillsynsprojekt som Socialstyrelsen har genomfört tillsammans med 197 av landets kommuner.

Över 80 procent av alla 1-5 åringar i Sverige går idag i någon form av förskola. Det är känt att barn i förskolan ofta får fler infektioner än barn som vistas hemma. Spridningen går inte helt att stoppa, men bättre förebyggande rutiner och kunskap om till exempel smittvägar kan bidra till att infektionerna minskar.

Under 2009 pågick Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt Hygien i förskolan. Samtliga kommuner i landet bjöds in. En tredjedel av landets förskolor besöktes av kommunernas miljöförvaltning.

– Vi ville se hur arbetet med egenkontroll kring hygien, städning och hur man förebygger smitta fungerade ute i förskolorna, berättar projektledaren Heléne Gårdebrink vid Socialstyrelsen.

3564 förskolor besöktes

Resultatet presenteras nu i rapporten ”Hygien i förskolan. Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 ”. Sammanlagt har 3564 förskolor runt om i landets besökts. Undersökningen visar att 1836 av de besökta förskolorna inte utbildar sin personal i hygien eller hur man förebygger smitta.

– Det är allvarligt. Kunskap är mycket viktigt för att kunna arbeta förebyggande och bryta smittvägarna. Det är också viktigt att barnen lär sig bra rutiner från början, säger Heléne Gårdebrink.

Undersökningen visar även att 1066 av förskolorna inte kände till kravet på egenkontroll. Enligt lagen ska verksamheterna ha fungerade egenkontroll för att på ett bra sätt förutse och förebygga risker. Det kan till exempel handla om att det finns dokumenterade och fastställda rutiner.

– Här finns det helt klart mer att göra. Endast 1373 av förskolorna bedömdes ha en egenkontroll som motsvarade miljöbalkens krav, säger Heléne Gårdebrink.

Bättre kunskap

Som ett led i projektet har Socialstyrelsen skickat ut en enkät till de kommuner som deltagit i undersökningen. Den gjordes en tid efter det att förskolorna hade fått besök av miljöförvaltningarna.

– Målet med projektet har varit att höja kunskapen på det här området. Efter att ha gjort uppföljningen är vår bedömning att kunskapen har höjts en del ute i verksamheterna. Det är alltid en början men det finns väldigt mycket kvar att göra, säger Heléne Gårdebrink. 

Denna publikation har tagits över av Folkhälsomyndigheten som bildades den 1 januari 2014. Vill du ladda ner eller beställa publikationen gör du det på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00