Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Pressrum

Socialstyrelsens presstjänst kan hjälpa dig som journalist att hitta rätt person att intervjua. Vi ger också aktuell information om vår verksamhet, bland annat om nyutkomna rapporter, statistik, regler och rekommendationer.

Du som vill kan prenumerera på våra pressmeddelanden. Genom att anmäla dig samtycker du till att Socialstyrelsen behandlar uppgifterna i ett prenumerationsregister. När du inte längre vill vara med i registret meddelar du oss och dina uppgifter tas då bort.

Begäran om allmän handling

Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer. Ärenden som är mer än tre år gamla finns i arkivet. Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

 

Pressmeddelanden och nyheter

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • På väg mot kortare utredningstider inom cancervården 2019-04-01 14:30

  Införandet av standardiserade vårdförlopp har lett till kortare utredningstider vid misstänkt cancer. För flera cancerformer har också skillnader i väntetider mellan såväl patienter och regioner minskat något, vilket tyder på att utredningstiderna blivit mer likvärdiga. Det framgår av den uppföljning som Socialstyrelsen nu har presenterat.

 • Värmeböljan i fjol ansträngande för socialtjänsten 2019-03-29 11:00

  Förra sommarens extremt långvariga och heta värmebölja var en tuff prövning för den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Enligt en ny utvärdering från Socialstyrelsen säger de flesta kommuner att man klarade utmaningen relativt väl, men att det också var jobbigt och att krisberedskapen behöver förbättras.

 • Riktlinjer ska ge bättre och mer jämlik vård vid psoriasis 2019-03-28 09:00

  Tusentals fler med psoriasis kan nu få tillgång till mycket effektiva läkemedel efter att Socialstyrelsen idag presenterar de första nationella riktlinjerna för psoriasisvård. "Priserna på TNF-hämmare har sjunkit, vilket gjort att fler patienter nu kommer att kunna erbjudas behandling med dessa preparat", säger Alexandra Karlén, projektledare.

 • Ny information om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2019-03-27 09:00

  Sömnmedlet zopiklon var den enskilt vanligaste substansen bland alla dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar under perioden 2012-2017. Det är också vanligt med olika kombinationer av substanser. Bland överdoser är olika sorters opioider mest förekommande, visar ny information som Socialstyrelsen nu tillgängliggör.

 • Få funktionshindrade går från daglig verksamhet till jobb 2019-03-19 07:00

  Få funktionshindrade går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Siffror visar också att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn.

 • Socialstyrelsen polisanmäler misstänkt fusk med intyg 2019-03-12 15:10

  Socialstyrelsen har nu polisanmält de personer som beviljats sjuksköterskelegitimation i Sverige och där misstanke finns att de har lämnat in examensbevis utfärdade i Rumänien utan att ha närvarat vid utbildningen i den omfattning som krävs.

 • Pilotområden föreslås bli nationell högspecialiserad vård 2019-03-11 13:00

  Nu har de första områdena för nationell högspecialiserad vård utretts av sakkunniga experter. Tre områden föreslås bli nationell högspecialiserad vård: avancerad kirurgi vid endometrios, viss vård inom trofoblastsjukdomar och viss vård inom avancerad fostermedicin. Underlagen från sakkunniggrupperna går nu ut på remiss.

 • Fortsatt personalbrist i hälso- och sjukvården 2019-02-28 09:00

  Det råder fortsatt brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården. Nästan alla regioner redovisar brist på sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och psykologer. Många behöver också fler specialistläkare. I syfte att minska bristen på specialistläkare föreslår Socialstyrelsen en ny stödjande samordningsfunktion för ST-tjänster.

 • Kommunikationshinder försvårar handläggningen av LSS-insatser för barn 2019-02-27 09:00

  Barnets bästa tillvaratas inte i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enligt LSS till barn. Brist på kunskap om funktionsnedsättningars konsekvenser och hur man samtalar med barn med kommunikationssvårigheter försvårar arbetet. Det saknas också tillgång till kommunikationshjälpmedel, visar en undersökning som Socialstyrelsen gjort.

 • Se direktsändning från seminarium om högspecialiserad vård 2019-02-21 14:00

  Fredag 22 februari anordnar Socialstyrelsen ett frukostseminarium om framtidens högspecialiserade vård. Seminariet direktsänds på Socialstyrelsens webbplats.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Maria Gåsste
Presschef
075–247 40 41

Jan Ekman
Pressekreterare
075-247 36 05

Maria Stomrud
Pressekreterare
075-247 45 47

Hanna Anander
Pressekreterare
075-247 37 41

Felicia Wibe
Pressekreterare
075-247 31 04