På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, välfärdsteknik och mycket, mycket mer.
# 69
Lyssna på podden om allvarliga vårdskador i Sverige
Svensk hälso- och sjukvård har generellt sett mycket bra kvalitet och medicinska resultat, men ändå drabbas patienter av skador som kan undvikas, det vill säga vårdskador. Alla vårdskador är inte allvarliga, men det är viktigt att förstå vilka skador som ger de allvarligaste konsekvenserna för patienterna, så vården kan fokusera på de mest angelägna åtgärderna.
Lyssna på podden om allvarliga vårdskador
# 68
Lyssna på podden om blodgivning
Under sommaren ökar risken för brist på blod. Vilken betydelse kan blodgivning ha? Och vilka patientsäkerhetsaspekter och regler finns för att få donera blod?
Lyssna på podden om blodgivning
# 67
Lyssna på podden om framtidens journalföring
Idag är det svårt att få överblick över en patients situation vid vårdtillfället. Informationen om patienten kan vara spridd i olika delar av vården och dokumentationen kan också vara svårt att tolka och förstå om den inte har dokumenterats entydigt. Vilka möjligheter har digitaliseringen att strukturera information så att den sparas i en överenskommen struktur med enhetliga begrepp, termer och klassifikationer?
Lyssna på podden om framtidens journalföring
# 66
Podden om skönhetsingrepp och patientsäkerhet
Skönhetsingrepp blir allt vanligare men individens skydd vid den här typen av behandlingar är idag ganska svagt och patientsäkerheten måste öka. Hur ska det gå till? Och vad ska patienten tänka på?
Lyssna på podden om skönhetsingrepp och patientsäkerhet
# 65
Podden om medicinering på HVB-hem (Hem för vård och boende)
Andelen placerade barn som behandlas med olika mediciner är hög och fortsätter att öka. Hur kan medicineringen skötas på ett säkert sätt och vad är det som gäller juridiskt och praktiskt kring egenvård på HVB-hem?
Lyssna på podden om medicinering på HVB-hem (Hem för vård och boende)
# 64
Podden om astma och KOL
Omkring 800 000 personer i Sverige har astma och cirka 400 000–700 000 personer har KOL. Varje år dör omkring 3 000 personer till följd av KOL och dödligheten ökar, i synnerhet bland kvinnor. Det gjorde att Socialstyrelsen år 2015 tog fram nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Utvärderingen tre år senare visar nu att långt ifrån alla verksamheter följer råden.
Lyssna på podden om astma och KOL