Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nya och reviderade diagnoser

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser har följande diagnoser tillkommit eller reviderats de senaste tre månaderna.

Isokromosom 12p-syndromet – Reviderad 2019-04-09

Medfödd hypoparatyreoidism – Reviderad 2019-04-01

STAT3-brist – Reviderad 2019-03-26

Kongenital fibertypsdisproportion – Reviderad 2019-03-20

22q11-deletionssyndromet – Reviderad 2019-03-19

Floating-Harborsyndromet – Reviderad 2019-03-15

Neonatal herpes simplexencefalit – Reviderad 2019-03-14

Silver-Russells syndrom – Reviderad 2019-03-06

Dravets syndrom – Reviderad 2019-02-13

Mukopolysackaridos typ VII – Reviderad 2019-01-28

Mukopolysackaridos typ VI – Reviderad 2019-01-23

Kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom – Reviderad 2019-01-22

Hereditär sensorisk och autonom neuropati typ V – Reviderad 2019-01-22