Ovanliga diagnoser

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser innehåller information om fler än 300 ovanliga sjukdomar och tillstånd. Till varje informationstext finns också en kort sammanfattning i ett infoblad.

Texterna är sorterade i alfabetisk ordning efter diagnosernas namn. Informationen i kunskapsdatabasen utökas med nya texter varje år och texterna uppdateras regelbundet. Ibland görs mindre ändringar mellan uppdateringarna.

Kunskapsdatabasen är inte en förteckning över alla ovanliga sjukdomar och tillstånd. Information om diagnoser som inte finns med här kan till exempel finnas i den europeiska databasen Orphanet, www.orpha.net.

Diagnoser

Visar 322 av 322