Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Lagar och föreskrifter

Nedan finns information om lagar och föreskrifter om donation och transplantation samt kriterier för att fastställa döden. Här finns också en förordning om donationsregistret och förtydliganden av Socialstyrelsen.

Lagar är tvingande vilket betyder att de måste följas. Föreskrifter är tvingande regler och måste följas. Allmänna råd är generella rekommendationer som talar om hur man bör handla i vissa situationer. Dessa ges ofta ut i anslutning till en lag. Allmänna råd är vägledande för dem de riktar sig till.

Donationsregistret

Donation och transplantation

Vävnader och celler

Fastställande av döden

Obduktion