Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Donationsveckan

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation. Donationsveckan 2019 är den 4–10 november (vecka 45).

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning till donation. Förhoppningen är att fler människor tar ställning till donation och passar på under Donationsveckan. Andra mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Beställ kostnadsfritt profilmaterial

Socialstyrelsen har tagit fram profilmaterial till Donationsveckan som kan beställas kostnadsfritt för hälso- och sjukvården, apotek och organisationer. Det går även bra att ta fram eget material för Donationsveckan, vi lånar gärna ut logotypen för donation.

Filmer och bildspel om organ- och vävnadsdonation

Sex filmer och fyra bildspel i PowerPoint finns att använda. Filmerna innehåller foton, rörlig bild, text och informationsgrafik. Alla våra filmer och bildspel kan visas på väntrums-tv på exempelvis vårdcentraler och tandläkarmottagningar. De kan också användas av alla som arbetar med donationsfrågor eller delas av intresserade i sociala medier. Bildspelen och filmerna finns att ladda ner.

Föräldrar får anmäla barn upp till 15 år till donationsregistret (40 sek)

Föräldrar får anmäla sina barn tills de fyllt 15 år till donationsregistret. Barn som fyllt 15 år får anmäla sig själva. Detta enligt förordningen om donationsregistret som trädde i kraft 25 maj 2018. För att ladda ner filmen, klicka på en av länkarna nedan, välj download och spara: 

Bildspel: Föräldrar får anmäla barn upp till 15 år till donationsregistret

Innehåller fyra PPT-bilder med likvärdigt innehåll som filmen nedan.

15-åringar får själva anmäla sig till donationsregistret (40 sek)

Den som fyllt 15-år får själv anmäla sig till donationsregistret. Ingen annan får göra det. Detta enligt förordningen om donationsregistret som trädde i kraft 25 maj i år. För att ladda ner, klicka på en av länkarna nedan, välj download och spara: 

Bildspel:15-åringar får själva anmäla sig till donationsregistret

Innehåller fyra PPT-bilder med likvärdigt innehåll som filmen nedan.

Kan en 90-åring bli organdonator? (40 sek)

Alla kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation oavsett ålder eller medicinska åkommor. Denna film innehåller information om hur man kan ta ställning. För att ladda ner, klicka på en av länkarna nedan, välj download och spara:

Bildspel: Kan en 90-åring bli organdonator Innehåller tre PPT-bilder med samma innehåll som filmen nedan.

 

En organdonator kan rädda 8 liv (40 sek)

Filmen lyfter statistik och att behovet av organ är större än tillgången. Innehåller information om hur man tar ställning. För att ladda ner, klicka på en av länkarna nedan, välj download och spara:

 

Gör din vilja känd för dina anhörigas skull (40 sek)

Filmen handlar om vikten av att ta ställning så att de närstående inte behöver tolka din vilja i en svår stund. Innehåller information om hur man tar ställning. För att ladda ner, klicka på en av länkarna nedan, välj download och spara:

Bildspel Gör din vilja känd för dina anhörigas skull Innehåller tre PPT-bilder med samma innehåll som filmen nedan.

 

Du kan rädda någons liv. Ta ställning till organ- och vävnadsdonation (40 sek)

Denna spelfilm uppmärksammar varför organ- och vävnadsdonation är en viktig fråga och vikten av att ta ställning genom något av de tre sätten: donationsregistret, närstående eller donationskort. Filmen togs fram 2016. På Vimeo kan du ladda ner filmen. Välj download och spara.

 

 

Lokala evenemang

Sjukhus, vårdcentraler och patientföreningar brukar uppmärksamma Donationsveckan genom lokala aktiviteter såsom utdelning av informationsmaterial, föreläsningar och annan kampanjverksamhet. På en del orter är man även synlig ute bland allmänheten på gator och torg med donationskort och annat informationsmaterial.

Donationsveckan gör skillnad

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2018 inkom 12 439 anmälningar, vilket kan jämföras med 400–1 000 anmälningar under en "vanlig" vecka.

Vanliga frågor och svar om donation

För dig som arbetar med att sprida budskapet om organ- och vävnadsdonation finns de vanligaste frågorna och svaren listade i dokumentet nedan.

Vanliga frågor och svar om organ- och vävnadsdonation