Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser 2018 – Våld i nära relationer

Resultat öppna jämförelser 2018 – Våld i nära relationer

Fler kommuner har en aktuell skriftlig rutin för att inte röja skyddade personuppgifter, vilket är en ökning med 10 procentenheter. Däremot har få kommuner en rutin för att säkra skolgången för barn i skyddat boende. En positiv trend är att majoriteten av kommuner genomfört fortbildning för handläggare.

Resultat öppna jämförelser 2018 – våld i nära relationer


Faktabladet ger en sammanfattning på riksnivå och med hjälp av excel-filen kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området. Genom vårt jämförelseverktyg kan du göra webbaserade jämförelser av kvaliteten på socialtjänstens olika verksamheter i hela Sverige.

 

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av öppna jämförelser inom området våld i nära relationer. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser 2017

Öppna jämförelser 2016

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).