Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser – Missbruks- och beroendevården

Resultat öppna jämförelser 2018 – Missbruks- och beroendevård

Över 90 procent av kommunerna erbjuder minst en manualbaserad insats för personer med missbruks- eller beroendeproblem. En fjärdedel av kommunerna genomför uppföljningar utifrån en standardiserad bedömningsmetod.

Resultatet öppna jämförelser 2018 – missbruks- och beroendevård


Faktabladet ger en sammanfattning på riksnivå och med hjälp av excel-filen kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området. Genom vårt jämförelseverktyg kan du göra webbaserade jämförelser av kvaliteten på socialtjänstens olika verksamheter i hela Sverige.

Under våren 2019 publiceras nya indikatorer baserade på registerdata.

 

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av öppna jämförelser inom området missbruks- och beroendevården. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser 2017

Öppna jämförelser 2016

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).