Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Öppna jämförelser – Motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Resultat öppna jämförelser 2018 – Motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Något fler kommuner har nu uppsökande verksamhet till personer som riskerar att förlora sitt boende men fortfarande har få kommuner en övergripande plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Barnens situation behöver uppmärksammas. Knappt var fjärde kommun har en rutin om att söka och följa upp barnfamiljer med hyresskulder, för att förebygga avhysning.

Resultat öppna jämförelser 2018 - motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden


Faktabladet ger en sammanfattning på riksnivå och med hjälp av excel-filen kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

 

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av öppna jämförelser inom området Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser 2016

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).