Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård

Här kan du jämföra hälso- och sjukvården över hela landet. Du kan ta del av medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. 2014 års jämförelser av hälso- och sjukvården består av två delar.

Resultat

Viktiga resultat år 2014

  • Förebyggande arbete: Trots goda övergripande resultat för bland annat dödlighet och överlevnad visar vissa indikatorer att det fortfarande finns en förbättringspotential i vården. För tolv indikatorer inom hjärt- respektive strokeområdet finns Socialstyrelsens fastställda målnivåer markerade i diagrammen. Dessa visar på förbättringsmöjligheter när det gäller exempelvis direktintag vid strokeenhet och förebyggande behandling med blodförtunnande medel vid förmaksflimmer och risk för stroke.
  • Hälsoinriktad hälso- och sjukvård är ett nytt avsnitt i rapporten. Här redovisas bland annat fortsatta utmaningar för diabetesvården. Totalt 15 procent av patienterna med diabetes som vårdas i primärvården röker. Lika stor andel av patienterna har svår fetma. Totalt uppger 28 procent av patienterna att de är fysiskt inaktiva. Dessa faktorer har i varierande grad påverkan på bland annat blodsockernivå och risk för hjärt- och kärlsjukdom.
  • Praxisskillnader. Stora skillnader kan ses mellan landstingen i indikatorer som rör praxis i användningen av dagkirurgi och operationer med så kallad miniinvasiv teknik, som laparaskopi.