Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Öppna jämförelser – Stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS

Resultat öppna jämförelser 2018 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS.

Årets resultat visar bland annat att mer än hälften av kommunerna har använt undersökningar av enskildas uppfattning av kvalitet som underlag för verksamhetsutveckling. När det gäller rutiner för att pröva möjlighet till arbete är det fortfarande få kommuner som har en sådan rutin på plats.

Resultat öppna jämförelser 2018 – stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS


Faktabladet ger en sammanfattning på riksnivå och med hjälp av excel-filen kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området. Genom vårt jämförelseverktyg kan du göra webbaserade jämförelser av kvaliteten på socialtjänstens olika verksamheter i hela Sverige.

 

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av öppna jämförelser inom området LSS. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser 2017

Öppna jämförelser 2016

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).