Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Öppna jämförelser – Stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS

Enhetsundersökning LSS – öppna jämförelser inom bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet.

Enhetsundersökning LSS 2019

Mellan vecka 12-17 får cirka 6000 verksamheter (bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet) åter chansen att medverka i öppna jämförelser på enhetsnivå. Från den 10 maj kan verksamheterna kvalitetsgranska sina lämnade uppgifter och undersökningen stängs slutligen den 24 maj 2019.

Webbenkäter skickas via mejl direkt till uppgiftslämnare i verksamheterna. Uppgifter om enheter och uppgiftslämnare har samlats in genom kontakt-personer i kommuner och stadsdelar.

Har er verksamhet inte fått en enkät?

Skicka ett mejl till enhetsundersokninglss@indikator.org.

Resultat från öppna jämförelser på enhetsnivå publiceras preliminärt i oktober 2019 på Socialstyrelsens webbplats.

 

Resultat enhetsundersökning LSS 2018

Resultat öppna jämförelser – Enhetsundersökning LSS 2018

Faktabladet ger en sammanfattning på riksnivå och med hjälp av excel-filen kan du jämföra resultaten av enheternas arbete. I filen finns även resultat samlat på kommun-, län- och riksnivå för bostad med särskild service respektive daglig verksamhet.

På sidan hittar du även en användarguide med beskrivning av datainsamling och indikatorer, enkäterna samt information om hur du hittar rapporter för varje enhet.

 

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av 2017 års resultat av öppna jämförelser på enhetsnivå inom LSS. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser 2017

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakt

Maria Rude
075-247 34 46