Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS

Här hittar du Socialstyrelsens olika jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.

  • Öppna jämförelser 2018 – stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS är resultat som främst baseras på den enkät som varje år skickas ut till alla Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg. Resultaten gör det möjligt att jämföra kommunernas och stadsdelarnas arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.
  • Öppna jämförelser – Enhetsundersökning LSS är resultat som baseras på enkäter till bostäder med särskild service (vuxna) och dagliga verksamheter enligt LSS. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst enhetsnivå och undersökningen riktar sig därför till verksamhetsansvariga.