Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Öppna jämförelser – Social barn- och ungdomsvård

Resultat öppna jämförelser 2018 – Social barn- och ungdomsvård

Informationen till placerade barn om barns rättigheter behöver fortsatt stärkas. Under 50 procent av kommunerna uppger att de lämnar den informationen. Systematisk uppföljning ger möjlighet att utveckla öppenvårdsverksamheten men bara 15 procent av kommunerna använde resultaten i sitt utvecklingsarbete under 2018.

Resultat öppna jämförelser 2018 – sociala barn- och ungdomsvården


Faktabladet ger en sammanfattning på riksnivå och med hjälp av excel-filen kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.


Öppna jämförelser 2018 av placerades utbildning och hälsa

Tidigare i vår presenterades resultatet av placerade barns utbildning och hälsa. Faktabladet ger en sammanfattning på riksnivå och med hjälp av excel-filen kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Under våren 2019 publiceras nya resultat av placerades barns utbildningsnivå och hälsa.

 

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av öppna jämförelser inom området stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser 2017

Öppna jämförelser 2016

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).