Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser – Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Resultat öppna jämförelser 2018 – Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Samverkan mellan äldreomsorgen och missbruksenheten ökar och fler kommuner och stadsdelar har idag aktuella rutiner för intern samordning av enskilda ärenden mellan äldreomsorgen och missbruksenheten jämfört med föregående år. På riksnivå har en ökning skett från 35 procent år 2017 till 39 procent år 2018.

Resultat öppna jämförelser 2018 – äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård


Faktabladet ger en sammanfattning på riksnivå och med hjälp av excel-filen kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området. Genom vårt jämförelseverktyg kan du göra webbaserade jämförelser av kvaliteten på socialtjänstens olika verksamheter i hela Sverige.

 

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av öppna jämförelser inom området äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser 2017

Öppna jämförelser 2016

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).