Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldre-omsorgen. Från mitten av mars får därför cirka 220 000 äldre personer en enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Viktig information om undersökningen

  • Enkäten skickas ut 11-15 mars.
  • Sista dagen att svara är den 24 maj.
  • Undersökningen finns också som webbenkät, och kan då också besvaras på engelska, finska och arabiska. På postenkäten finns inloggningsuppgifterna till webbenkäten.
  • Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i slutet av oktober 2019.

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst alternativt bor i särskilt boende inte fått någon enkät med posten? Kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer/Indikator, telefon 031-730 31 80.

Möjlighet finns att besvara enkäten på internet

Du som vill och kan, har möjlighet att delta på internet genom en webbenkät. Instruktioner för hur det går till finns i den enkät du fick med posten.

Webbenkäterna kan besvaras på flera språk. Förutom svenska finns de på engelska, finska och arabiska. I webbenkäten finns möjlighet att lämna egna kommentarer.

Ta hjälp av anhörig, vän eller bekant

Om det känns svårt att svara på egen hand – ta gärna hjälp av en anhörig, vän eller nära bekant.

Alla kan känna sig trygga med sina lämnade svar. Alla svar är sekre-tesskyddade.

Resultaten från 2018

Resultaten från förra årets enkät, från riket ner till verksamheter med minst sju svarande, finns sammanställda i Excelfiler. Det finns även en tabellbilaga som innehåller de nationella resultaten, metodbeskrivning och årets enkäter.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna se även resultaten från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2018.

Kontakt

Stina Hovmöller
075-247 43 07