Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre.

Cirka 5 000 hemtjänstverksamheter och särskilda boenden fick under våren 2018 möjligheten att svara på vår webbenkät.

Resultat Öppna jämförelser – Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Resultatet redovisas i form av indikatorer och bakgrundsmått samt i enskilda rapporter för varje enhet.

Indikatorerna ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och är främst till för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland annat genom jämförelser och transparens.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna 2018 se även resultaten från Enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Tidigare publicerade resultat

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård hette fram till 2016 Kommun- och enhetsundersökningen.

Kontakt

Anna Ekendahl
075-247 44 13