Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Öppna jämförelser av äldreomsorg och hemsjukvård

Här hittar du Socialstyrelsens olika jämförelser inom äldreomsorgen och hemsjukvården. Vissa jämförelser riktar sig i första hand till beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Andra jämförelser riktar sig främst till de äldre och deras anhöriga.

För beslutsfattare och verksamhetsansvariga

  • Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre är en rapport som presenterar indikatorbaserade jämförelser redovisade för kommuner, län och rike. Rapporten ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Rapporten presenterar resultat tematiskt utifrån faktorer som kan påverka den enskilde personens upplevelse av sin vård och omsorg.
  • Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där sammanlagt cirka 5 000 hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarat frågor om sin verksamhet. Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst enhetsnivå och riktar sig därför till verksamhetsansvariga.
  • Enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? skickas till alla 65 år och äldre med hemtjänst eller som bor i särskilt boende. I enkäten kan de tycka till om kvaliteten på den omsorg de får. Resultat från undersökningen presenteras för Sverige som helhet (län och kommuner ner till minsta verksamhetsnivå).
  • Öppna jämförelser 2018 av äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är resultat som främst baseras på den enkät som skickas ut till alla Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Här kan du jämföra äldreomsorgen med andra verksamhetsområden inom socialtjänsten.
  • Rapporten 10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser under åren 2007–2016 har tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och är en specialutgåva för att uppmärksamma att öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre publicerats i tio år. Rapporten visar på utvecklingen av kvaliteten i vården och omsorgen om äldre genom ett antal utvalda indikatorer och bakgrundsmått.

För äldre och deras anhöriga

  • Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas för information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden. Äldreguiden innehåller uppgifter från både undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Kontakt

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Stina Hovmöller 
075‑247 43 07

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
Anna Ekendahl
075-247 44 13

Vård och omsorg om äldre
Ann-Catrin Johansson
075-247 30 00

Michaela Prochazka
075-247 30 84

Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
Eva Lejman
075-247 30 00

Äldreguiden
Anna Ekendahl
075-247 44 13

Mer hos oss

Äldre