Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

E-legitimation

Socialstyrelsen använder bank-id eller annan e-legitimation för identifiering i samband med vissa självbetjäningstjänster. Här hittar du information om hur du använder e-legitimation.

Ett bank-id eller annan e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till en vanlig legitimation, till exempel ett ID-kort. För att du ska kunna logga in måste du ha en e-legitimation. E-legitimationen använder du för att identifiera dig och för att skriva under elektroniskt. Den elektroniska underskriften har samma juridiska innebörd som en underskrift gjord på vanligt sätt.

Legitimationen kan vara en datafil på en hårddisk eller lagras på ett elektroniskt kort. Den ges ut av en så kallad betrodd tredjepart, en utfärdare. Det kan till exempel vara en bank.

Du kan använda samma e-legitimation till andra tjänster på Internet. Många myndigheter och företag har elektroniska tjänster.

Ladda ner bank-id eller annan e-legitimation

För att få ett bank-id eller annan e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer. Om du redan är Internetbankkund kan du ladda ner e-legitimationen till den dator du ska använda. Det kan du göra hos någon av de här utfärdarna:

Legitimation för dig som inte är Internetbankkund

Nordea och Telia erbjuder e-legitimation till kunder som inte är Internetbankkunder. Läs mer på Nordeas respektive Telias webbplatser.

Giltighetstid

Giltighetstiden för en e-legitimation är begränsad. Om du får problem med att logga in bör du därför först kontrollera om giltighetstiden har gått ut och i så fall kontakta din utfärdare för att förnya legitimationen.

Testa om din e-legitimation fungerar

Om du får problem med din e-legitimation när du använder Socialstyrelsens självbetjäningstjänster bör du som första åtgärd testa om den alls fungerar. Det kan du göra hos den bank som utfärdat din e-legitimation.

Support